Fredag 11 januari

12.10: Örebro kommun kräver intyg från skilda somalier som lever på försörjningsstöd. Men är det rätt att göra det?

Ja, menar Islamska Kulturcentrets ordförande Jamal Lamhamdi, som ser hur familjer trasas sönder av de många skilsmässorna.

Nej, säger kommunalrådet Rasmus Persson (c), någon generell regel får inte tillämpas, bara när man misstänker skenseparationer.

Rasmus Persson har nu tillsatt en utredning som ska klargöra vilka regler som socialförvaltningen ska rätta sig efter.

12.40: Drastiskt sänkt arvode betalar Hällefors kommun sedan årsskiftet till borgerliga vigsel- och begravningsförrättare.

Uno Rehn, är en av dem, och han känner sig kränkt. Nu överväger han att sluta med uppdraget.

Kommunalrådet Pentti Supponen säger att det saknats reglering och tycker att det är allmänheten som ska betala den största delen av arvodet till förättaren.

12.50: Rapport från Fredrik den Stores land. I detta avsnitt om fler poliser!