Onsdag 14 maj

12.10: Dalkarlsbergs skola i Nora kommun har för få elever för att fungera väl socialt och pedagogiskt. Det menar kommunen som vill flytta de flesta skoleleverna.

Föräldrarna tycker sig inte ha fått information. Det beklagar Svenerik Nykvist, (s), men säger att forskningsrapporter om att större enheter fungerar bättre.

Joakim Möhlnhoff har skrivit en rapport om glesbygdsskolor och säger bland annat att det inte har någon betydelse för studieresultatet om barnen går i stor eller liten skola.

12.30: När ska vården sätta gränsen för livsuppehållande behandling och låta naturen ha sin gång? Det kan ibland bli krockar mellan vårdpersonalens åsikter i frågan.

Sköterskor tycker att läkare ska sluta och bara ge smärtstillande. Men vad tycker läkarna egentligen och hur kommer man fram till ett bra beslut?

Mia Svantesson är sjuksköterska och har skrivit en avhandling i ämnet.

12.40: Dubbla löner har vårdpersonal, anställda av landsting i Sverige, kunnat kvittera ut eftersom de också är anställda i Försvarets Nordic Battlegroup. 

För en läkare i Örebro läns landsting innebär det att han får 60 000 kronor i grundlön i månaden från ÖLL och drygt 80 000 kronor i månaden från försvaret.

Men personaldirektör Lars Norrström på Försvarsmakten menar att läkarna gör fel. De ska göra upp med sina hemlandsting om att inte ta betalt av dem.