Måndag 19 maj

12.10: Kumla vill komma åt Sydnärkes Utbildningsförbunds överskott. Om bara några veckor lämnar Kumla skolsamarbetet och Dan-Åke Moberg vädjar om välviljan hos SUF att skicka över 40 procent av vinsten från i fjol.

Hans Karlsson (s) är ordförande i SUF och ställer sig tveksam till att dela ut överskottet. Det finns inget skrivet i förbundsordningen och är en smula förvånad att det kommer upp.

12.30: EO.N får inte bygga ut i Åby i Örebro. Det slår miljönämnden i Örebro fast. Miljöpåverkan riskerar att bli för stor, säger Erik Johansson (fp) miljönämndens ordförande.

De gamla pannorna måste bytas ut, för allt fler örebroare behöver försörjas med värme.  Men finns det andra hållbara alternativ, det blir oerhört dyrt att flytta verksamheten till annan plats, menar EO.N:s Per Alm.

12.45: Sorterar vi konsumenter för dåligt i återvinningsstationerna, riskerar sopmajorna att försvinna.

Det skriver politiker i en debattartikel. Främst är det i glesbygdskommunerna som drabbas. Och det gillas inte av Bergslagens Kommunalteknik, som skrivit till Naturvårdsverket för att klaga.

Men FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen menar att man tjänar på att flytta insamlingscontainrarna till köpcentran.