Ja till friskola

Nu har politikerna i barn och utbildningsnämnden i Karlskoga sagt ja till en etablering av en friskola i Granbergsdal. Samma skola som flera gånger utretts och där hotet om nedläggning varit överhängande. Nu ska Skolinspektionen säga sitt och får föreningen godkänt så lever skolan vidare som friskola från nästa höst.
Socialdemokraten Tomas Öhrn, ordförande i Barn och utbildningsnämnden i karlskoga och Claes Rydén, ordförande för Granbergdals ekonomiska förening i Rakt på sak. ( 15.30-16.00)