Rökare kan nekas operation

Sluta röka annars blir det ingen operation. Det är innebörden i nya direktiv från Socialstyrelsen. Kraven som redan ställs på flera sjukhus runt om i landet bygger på medicinska skäl och förutsättningen är att sjukhusen har avänjningsprogram mor rökning att erbjuda.

Matz Larsson, överläkare på lungkliniken vid Universitetsjukhuset i Örebro och den som arbetar med rökavvänjning berättar vilka krav som ställs på patienter som röker. 
(15.30-16.00)

Socialstyrelsens generaldirektör, Lars-Erik Holm berättar om kravet.