Klimatpengar till fattiga länder

Det är nu klart att EU länderna kommer bidra med 75 miljarder kronor för åtgärder mot klimathotet. Pengarna som betalas ut under tre år ska användas för snabba insatser mot klimathotet i fattiga utvecklingsländer. Länder som vill bygga vindkraftverk eller anpassa byggnader för att klara översvämningar är några exempel på vad bidragen kan gå till.

Miljöpartiets Gabriella Blomgren, kommunalråd i Örebro finns som gäst och kommenterar uppgörelsen.
(15.30-16.00)