Delade åsikter om höghus i Örebro

Fler och fler höghus byggs i Örebro. Miljöpartiets ledande politiker är positiva men inom partiet hörs kritiska röster. Höghus belastar miljön och partiets ledande politiker påverkas mer av politiker i Alliansen än medlemmarna, anser miljöpartisten Krister Andreasen Hildingsson.

Miljörpartiets kommunalråd Fredrik Persson, svarar på kritiken.

Hör vad öreboarna säger om byggda och planerade höghus i Örebro. (15.00-15.30)