Tågstopp hela dagen i Hallsberg

Tågtrafiken står helt still i Hallsberg idag, alla avgångar är inställda fram till åtminstone klockan 22.00 i kväll. Vår reporter Sandra Nielsen rapporterar från en folktom perrong i Hallsberg.


Banverkets operative chef i Hallsberg, Anders Trygg och Helena Lindgren, informationssamordnare för Banverket berättar om orsaker till tågstoppet och hur Banverket jobbar med att få spåret fritt igen. All tillgänglig personal och maskiner jobbar för högtryck just nu.

Tommy Johnsson, Banverkets högste chef för drift och underhåll kommenterar också läget. (15.00-15.30)