Färre nöjda med hemvården i Örebro

Personalen hinner inte med en pratstund och svårare för äldre att få hjälp att komma ut. Brukarundersökning i Örebro kommun visar att färre äldre är nöjda med hemvården i år jämfört med tidigare år. Personalen, ansvarig politiker och oppositionen reagerar på undersökningen. 

Christer Johansson
som arbetar inom hemvården i Örebro kommun vill att politikerna ska satsa mer resurser på äldreomsorgen. (15.00-15.30)