Färre unga vaccinerar sig mot svininfuensan

Ungdomar på gymnasier och universitetet är i lägre grad vaccinerade mot den nya influensan. Vården uppmanar dem att ta sprutan då risken att bli sjuk vid till exempel utlandsresor är stor. Mats Björeman, läkare och ordförande för kommittéen som samordnar insatserna mot sjukdomen berättar om läget för sjukdomen just nu. WHO vill inte blåsa faran över än då utbrott av svininfluensan fortfarande äger rum i till exempel Afrika. (17.00-17.30)