Många fördomar mot psykiskt sjuka

Människor som lever med psykisk sjukdom möter många fördomar, nu ska attityderna förändras, det jobbar "Attityduppdraget" med. Rickard Bracken, projektledare, Erling Sundgren, själv berörd av psykisk ohälsa och psykiatrichefen Birgitta Johansson samtalar om hur vi alla kan få en mer realistisk syn på medmänniskor med psykisk ohälsa. (15.50-16.00)