Kulturkrockar i affärslivet

Att skaffa affärskontakter över nationsgränser blir allt vanligare men är inte alltid helt lätt.
Det finns många historier om affärsförbindelser som gått i stöpet på grund av missförstånd och språkförbistringar.

Christine Beckman, från Karlskoga som har många års erfarenhet av arbete i andra länder och som hjälper företag att undvika kulturkrockar gästar Rakt på sak.

(16.00-16.30)