Alicias väg tillbaka

Varje år tas mer är 1.000 ungdomar om hand för vård på behandlingshem på grund av missbruk, kriminalitet eller andra sociala problem. Och de omhändertas ofta när andra insatser inte längre hjälper.  Alicia var ett sånt barn - där det redan vid 11-årsåldern började gå fel.

Idag är hon snart 15 år och med hjälp av en ny behandling håller hon och hennes mamma Teresa på att få ordning på tillvaron igen.