Satsning på fritids i sommar

Tre skolor på norr i Örebro går i sommar samman och fixar fritidsverksamhet på Lindholmen vid Hjälmaren under tre veckor i juli. 

Pengarna har skolnämnd Nordost skjutit till och initiativet kommer från fritidspedagogen Lotta Lindström på Glanshammar skola med gott stöd av rektor Anna Stålhök.

(15.30-16.00)