Stafettbloggen - Kent Persson

Kent Persson är moderat politiker i Örebro.

Här träder kända och okända länsbor fram och tycker, tänker, retar och provocerar. Du kan reagera och debattera här på webben. 

Ibland hävdas det att Sverige är världens mest jämställda land. Så kanske det är, jag vet inte. Men även om det är så betyder inte det att det saknas utmaningar. Fortfarande i Sverige så behandlas inte kvinnan på samma sätt som mannen. Vi har stora samhällsproblem som vi ibland inte gör allt vad vi kan för att lösa. Mäns våld mot kvinnor är en sådan sak.

Våldet mot kvinnor är fortfarande ett stort problem. Det är ett samhällsproblem som sker varje dag men som ofta döljs och inte syns utåt. Det är våldet och de sexuella övergrepp som sker i de nära relationerna innanför hemmets fyra väggar. Det är skrämmande att det oftast är just en man som känner kvinnan som utsätter henne för misshandel och sexuella övergrepp. Det kan vara hennes man, sambo eller nära vän. För mig är det helt obegripligt hur man kan välja att bruka våld mot någon man påstår sig älska och jag tycker det är angeläget att vi alla står upp mot detta.

Men det räcker inte att bara ställa upp i upprop utan det är viktigt att gå från ord till handling. Det handlar om att man själv är ett gott föredöme för sina barn, sina vänner och samhället. Det handlar också om att som medmänniska se de utsatta kvinnorna och barnen som lever med våldet varje dag. Det handlar om att ha modet att säga ifrån när man upptäcker att någon far illa.

Samhället måste fungera för de kvinnor och barn som är utsatta och vi måste gemensamt ta ansvar för att stärka arbetet inom olika områden för att stoppa våldet och övergreppen.

Ett sätt att kunna stärka de utsatta kvinnorna vore om frivilliga kunde agera som "skyddsänglar" till dessa kvinnor. Dessa änglar skulle kunna hjälpa och stötta utsatta kvinnor. Att hjälpa dem igenom hela den process som måste gås igenom i allt från polisförhör, sjukvårdsbesök, kontakt med advokat och att orka igenom den rättsliga processen.

Ytterst kanske det handlar om att kunna ge barn och unga en bra uppväxt, så att de blir trygga barn som växer upp till trygga vuxna.

Till sist handlar det om att stå upp för det som är rätt. Det handlar om att stå upp emot kvinnofridsbrott och att våga opinionsbilda och föra fram konkreta förslag på förbättringar. Jag gör det gärna, jag hoppas att fler män väljer att göra det. För det handlar om att stå upp för kärleken och stå upp för att ett jämställt samhälle ska bli än mer jämställt.

Tidigare blogginlägg: