Stor brist på små bostäder

Det behövs fler billiga och små lägenheter. Det kravet ställer Hyresgästföreningen som menar att över 200.000 unga som vill ha en egen bostad hålls utanför bostadsmarknaden.

Ewa Haag förtroendevald i Hyresgästföreningen i Örebro och studenten Rita von Feilitzen som länge stått utan egen bostad finns i studion.

Informationschef Ola Ström, från Fastighetsägarföreningen menar att den främsta anledningen till att det byggs för lite handlar om alltför höga byggkostnader.
(15.00-15.30)