Prestation ger eleven bättre grupp

Bra prestation och hög kunshapsnivå är avgörande för vilken grupp elever i årskurs 8 på Vivallaskolan hamnar. Vänsterpartisten Mussie Ephrem kritiserar systemet och menar att undervisning är en rättighet. Förväntningarna ska vara de samma på eleverna, säger han.

Fredrik Nordvall, rektor på Vivallaskolan, motiverar gruppindelningen med att eleverna har olika resursbehov.
(15.00-15.30)