Broar mellan religioner gav pris

Najim Al-Ganas har arbetat för integration i Örebro och för det får han 10.000 kronor från Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige. Najim Al-Ganas har arbetat bland annat för att bygga broar mellan olika religioner. Vi var på plats när landshövding Rose- Marie Frebran delade ut priset.

(15.30-15.45)