Måndagen den 4 oktober

Vill satsa på större tätorter

Regionförbundet tycker att man ska begränsa nya bostäder på landsbygden och i mindre tätorter. Kommunerna borde istället satsa på samhällen med minst 1000 invåndare, det pekar man på i sitt förslag till Regional översiktlig planering som nu ska ut på remiss i Örebro län.
-Bedrövligt, menar Anders Larsson, centerpartist och kommunalråd i Lindesbergs kommun där man satsat på sina småorter.
-Människor väljer tätorterna, det är så verkligheten ser ut, menar regiondirektör Magnus Persson.
Rosemarie Rudenvall som nyligen startat en livsmedelsbutik i Vedevåg i Lindesbergs kommun menar att om politikerna vill att befolkningen ska kämpa för sin hembygd ska de strunta i den här rapporten.