Avslag om att få hit anhöriga

Migrationsverket avslår nästan alla ansökningar om familjeanknytning från somaliska föräldrar.
En hårdare praxis tillämpas numera. Suad Abde Ige är en av de över 1 800 somalier som i år sökt om att få hit sina barn men fått avslag. 

Mazhdieh Nilsson, invandrakonsulent i Örebro, möter många förtvivlade föräldrar...  
Hör Päivi Kotkas reportage.