Tisdag 23 Augusti

Med brukaren i fokus

4:02 min

Just nu pågår ett arbete för att ta fram ett nytt program för framtidens sociala välfärd i Örebro län. Nu sitter företrädare för länets kommuner, landstinget, universitet och brukarorganisationer på Örebro slott för den tredje och sista dialogträffen.

Vår reporter Andreas Ericson har varit på plats och träffat projektledaren Kerstin Färm som berättar om vad som sagts under dagen.

Hur ska kommunerna och landstinget arbeta för att förbättra den social välfärden? Det är en fråga som just nu diskuteras på Örebro slott. Margaretha Runhede driver ett projekt i Örebro kommun som i grunden handlar om att se till brukarnas bästa och att samordna kommunens insats.