Byt namn annars stämmer vi er!

2:12 min

Detta ultimatum står en förskola i Degerfors inför efter att utbildningsföretaget Pysslingen AB med egna skolor o förskolor runt om i Sverige upptäckt att en avdelning i Degerfors har samma namn.

"Pysslingen" som avdelningen hetat i fjorton år får nu vackert hitta på något annat.
Berättar Kathe Arvidsson som är förskolechef i Degerfors.

Johan Göterfelt är VD för utbildnnigsföretaget Pysslingen AB om vad som ligger bakom hotet om en stämning.

Gustav Melander, jurist på Patent och Registreringsverket om hur det går till att varuskydda ett namn.