Rakt på sak P4 Örebro

Läkarpraktik drar resurser

14 min

Läkarutbildningen som nyligen drog igång med Örebro Universitet som utbildningsort börjar nu få konsekvenser inom vården. Det är de läkarstudenter som redan är ute på praktik som gör att landstingets läkare/handledare inte har samma möjlighet att ta hand om patienter.

Behovet av läkare och en utbildning på orten är oerhört positivt, det är den allmänna bilden, men modellen med praktik redan första terminen är förknippat med en del organisatoriska barnsjukdomar.

Gunilla Persson, distriktsläkare och vårdcentralchef i Laxå ger en bild.
 

Hör Kurt Wetterskog, som driver Vivalla vårdcentral på entreprenad.

Sjukhusdirektör Jan Ohlsson, Universitetssjukhuset i Örebro om hur organisation och rutiner är uppbyggda.