Rakt på sak

Naturvårdspengar från EU

4:10 min

I helgen kunde vi höra om att Länstyrelsen satsar 25 miljoner kronor till naturvård i Tysslingen och Venakärret. Pengarna kommer från EU:s fond för större naturvårdsprojekt. En som kommer att beröras är Torbjörn Eriksson på Gymnige gård vid Tysslingen. Tillsammans med sin bror driver han köttproduktion, och våtområdena nära Tysslingesjön är ett stort och viktigt betesområde för korna.