Rakt på sak

Vindkraft - en framtid med risktagning för länets bönder

3:22 min

Två jättelika vindkraftverk kommer snart bli ett landmärke för alla bilister som närmar sig Örebro söderifrån. Det är tre lanbrukare som satsar stort på två vindsnurror som blir de hittills största i länet med en höjd på 158 meter.
Satsningen ligger i linje med de miljömål om förnybar energi som regeringen satt upp men det är också ett exempel på ett område som blivit allt mer intressant för bönder som letar nya inkomstkällor för sin överlevnad.

Vår reporter Mårten Rapp träffade Lantbrukaren Stefan Josefsson vid utkanten av Mosås där de två vindkraftverken ska resas, å på marken låg delar av de 55 meter långa rotorbladen.

Mats Weinesson är styrelsemedlem i LRF  Östergötland och jobbar med energifrågor inom organisationen.