Torsdag 23 februari

12.10: Medierna målar i stor utsträckning en bild av invandrare som avvikande och ett problem i förhållande till ett tryggt och allt igenom gott folkhem. Bekymmersamt, menar professor Stig-Arne Nohrstedt i en rapport till regeringen idag.

12.30: Debatten har gått het de senaste veckorna om alla de verktyg som polisen får för att komma åt grov och organiserad brottslighet. Det handlar bland annat om buggning och telefonavlyssning. Debatt mellan miljöpartiets Maria Wetterstrand och folkpartiets Johan Pehrson.