2007-05-11

Göran Everdahl: Skurkfåglar tar makten. Sissela Kyle: Sverige åter Landet lagom. Per Naroskin: En modern Linné skulle samla på bilnummer. 

Musiken i programmet var hämtad från en skiva med Slam Stewart och Major Holly, Shut Yo’ Mouth, Delos DE 1024