2007-06-01

Jonas Hallberg: Barn vaccineras mot ondska. Jessika Gedin: ”Familjeföretaget” får en ny innebörd. Göran Everdahl: Konsten är evig.

Musiken i programmet var hämtad från en skiva med Tijuana Style, Bye Bye Blues, Conifer TQ 146, 1987