2009-06-12

Jonas Hallberg: Ideologiska lappkast som ideologi. Jessika Gedin: Boken vid ättestupan. Göran Everdahl: Klosterträdgård i skuggan av globala problem.

Musiken i programmet var hämtad från en skiva med Count Basie, Small Group Studio Recordings Master Takes, Jazz Connections JC 1007