2004-05-07

Göran Everdahl: Jag kom, jag såg, jag inredde. Gabriella Ahlström: Längtan efter en mänskligare värld. Jonas Hallberg: Sätt ”P” för ”ha” !