2006-02-24

Jonas Hallberg: Höstens val - en ädel tävlan. Jessika Gedin: Smal kultur vill bli bred. Göran Everdahl: Individualister förenas i  kollektiv.

Musiken i programmet är hämtad från en skiva med Stan Getz & Luiz Bonfa, Jazz Samba Encore! Verve 823 613-2