Iskall sport på land

Vanligtvis seglar man isjakt på land, men för fantasterna är det ingen konst att byta ut medarna mot hjul, och då går det lika bra på land.
Bengt Ottosson är lärare i Karlskrona och han lät några elever prova på denna ovanliga sport.