Mystiskt sjuka fiskar i Hanöbukten

3:11 min

Torsdagen 12 maj

Fisken i Hanöbukten mår inte bra.

Flera fiskare har rapporterat om betydligt mindre fångster och att fiskar de drar upp är angripna av sjukdomar så som sårskador på kroppen.

En av dem var fiskaren Ola Johansson i Kivik var en av de som redan i höstas slog larm om att något inte stod rätt till med fisken i Hanöbukten.

Johan Wagnström som är fiskedirektör på länsstyrelsen i Skåne berättar att det har det funnit sår på fiskarna tidigare men inte alls i den här omfattningen, vilket oroar honom.

länsstyrelsen i Blekinge, säger man att de fått samma typ av rapporter som länsstyrelsen i Skåne och här är det framförallt torsken som verkar fara illa.