Svenska kyrkan satsar på vapen och porr

Måndag 16 maj

Svenska kyrkan satsar pengar i vapen och porr - och på så sätt går man emot sin egen policy.

Det är genom sina aktier som Lunds stift som Blekinge ingår i indirekt satsar sina pengar i aktier hos företag som håller på med dessa saker.

Frågan är hur det rimmar med den bild som vi har av vad kyrkan ska stå för?

– Vi kan ju inte stå och predika om människovärdet samtidigt som vi har aktier i företag som förmedlar porr och kränker människovärdet. Vi försöker påverka våra förvaltare som i sin tur påverkar bolagen men det är en lång process, säger Stefan Skoog, chefsekonom på Lunds stift.