Nils Forsberg

19 min

Nils Forsberg var 16 år när han började predika. Han åkte runt, eller rättare sagt gick runt, i byarna i Västerbotten och predikade.

Men i föräldrahemmet hängde inga tavlor med änglar på väggen, där hängde Stalin.

Han blev pastor inom Missionskyrkan och senare prästvigd i Svenska kyrkan och fram till sin pension var han kyrkoherde i Jämshög.

Han utstrålar glädje men kanske är det hans erfarenheter av sorg som gjort honom till en bra präst.

Onsdagen den 5/10 kl. 11.03-11.30