Att färgsätta hus

I Citrus har vi gått  på ”vårpromenad” och tittat på fyra hus som Färgsättare Lisen Havby varit med och färgsatt.
Fyra hus från olika tider med olika karaktär och historia
Här kan du höra mer om husen: