Vi fick lära oss mer om att hjälpa personer som fått hjärtstopp.

Nytt hjärtstartstregister

Anders J Andersson och Joel Sundberg från Civilförsvarsförbundet gästade oss och berättade om nyttan av det nya hjärtstartarregistret och visade oss också hur man använder en hjärtstartare - en viktig manick som kan vara skillanden mellan liv och död krissituationer vid hjärtstopp.
Extern länk: www.hjartstartarregistret.se
Här kan du höra Joel och Anders berätta om registret och visa hur man använder apparaten.