Kulturmötet med Anders Lougin

Anders Lougin är en av de drivande i slagverksgruppen Kroumata. Han är professor i slagverk och ledamot av den Kungliga Musikaliska Akademin. Hör honom berätta om sitt liv som slagverkare i Kulturmötet med Ulf Elfving.