Kulturmötet med Hans Lagerberg.

Författaren Hans Lagerberg får fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris 2004.Forskar just nu för sin kommande bok om läraren.