Syn av Rabindranath Tagore

P1 fredag 19 januari kl 11.35 samt 21/1 kl 13.35

Anneli Martini läser en förkortad version av novellen ”Syn” av sin favoritnobelpristagare Rabindranath Tagore (1861-1941).

Han fick nobelpriset 1913 ”på grund av hans dikters djup och höga syftning samt den skönhet och friskhet, som på ett lysande sätt införlivat hans skaldeskap i dess egen engelska dräkt även med den västerländska vitterheten”.