Reporter: När ångesten dikterar. Om Stig Dagerman som poet.

P1 måndag 29 januari kl 18.15

Författaren Stig Dagerman var under sitt korta liv fram till självmordet 1954 också en mycket uppskattade poet. Förutom ett stort antal dagsverser -”dagsedlar” - samtidsbilder med stark udd och inlevelse, finns också en hel del tidlös poesi.

När Dagermans livskamrat de sista åren, skådespelaren Anita Björk, föreslog radions kulturmedarbetare Johannes Ekman att hon skulle läsa in ett urval Dagermanlyrik blev det ett helt radioprogram.