Nyinsatt program: Vem älskar kriget?

Den tidigare aviserade reprisen av Lyrikmagasinet utgår

Måndag 24 mars 2003. 14.03, repris 25 mars 2003, 18.15

Konstnärer, författare och journalister från arabvärlden kommenterar och reflekterar. Ett program av Karine Mannerfelt.