Snittet - Design för alla

P1 onsdag 21 maj 14.03 samt 22/5 18.15

Barcelona är den storstad i Europa som kommit längst med att bygga om gatumiljö, tunnelbanesystem och offentliga byggnader så att alla kan ta sig fram på egen hand. Oavsett om man går, åker rullstol eller har nedsatt synförmåga.

Varenda trottoarkant är avfasad vid ett övergångsställe. Trottoaren byter struktur så att synskadade lättare kan orientera sig. Tunnelbanan har byggts om så att det alla kan använda den och så att det är omöjligt att av misstag falla ner på rälsen. Museerna, även de kulturminnesmärkta, är möjliga att besöka även för dem som är beroende av rullstol.

, Design för alla, kallas det för. Och ansvarig bakom är Francesc Aragall.  Han var från början koreograf och ergonom och var tdidigt engagerad i att skapa ett demokratiskt offentligt rum där alla kan ta sig fram på lika villkor.

Cecilia Blomberg och Katarina Hahr har träffat honom och testat den offentliga miljön i Barcelona. Dessutom görs nedslag här i Sverige. Hur tänker man kring de här frågorna på Arkitekthögskolan i Stockholm när nya arkitekter formas in i arbetet. Och hur tänker arkitekter när de ritar nya offentliga byggnader. Är så kallad handikappanpassning ett nödvändigt ont i byggnormen eller ser också svenska arkitekter en kreativ utmaning i att tänka nytt kring tillgänglighet för alla.

Veckans Klassiker undersöker vad som har hänt med familjen på det sätt den skildras i familjeeromanen? I den klassiska familjeromanen följer vi människors erfarenheter och sammanhållning mot bakgrund av historia och tradition.Den ultramoderna familjeromanen speglar i stället familjens, individens och samhällets upplösning: ”Vill ni ha ett porträtt av min far? Ta då en apa, utrusta den med en mobiltelefon och ni får en uppfattning om gubben”.

Författaren Ulf Peter Hallberg berättar om familjens öde  med utgångspunkt i Charles Lewinskys nyutkomna ”Meijers. Berättelsen om en släkt”, Thomas Manns ”Buddenbrooks”, Michel Houllebecqs ”Elementarpartiklarna”, Reinhard Jirgls ”Die Unvollendeten” och andra familjeromaner.