Majdrömmar

P1 onsdag 2 juli 14.30

För fyrtio år sedan fylldes nyhetsmedia av rapporter från Paris. Hundratusentals ungdomar drog fram på gatorna i något som lika mycket var happening som politisk protest. Att studenterna ville ha bättre studieförhållanden var förståligt, att de fortsatte med att protestera mot den rådande världsordningen var logiskt. Men varför skrev de dikter på väggarna?

Studenterna i Paris var inte de enda som protesterade detta år. För makthavarna framstod det som om en oförklarlig kraft höll på att ta över, man visste inte ens med vilka man skulle förhandla. Politiska partier, fackföreningar och industriledare talade men ingen verkade lyssna när en ny politisk ordning föddes. I Paris blev sammanstötningarna med polisen allt våldsammare. Bilar brann, gatstenen revs upp och barrikader byggdes på nätterna och presidenten försvann mystiskt.

Men redan i juni 1968 var allt över. Majrevolten var en hägring som synts ett ögonblick och sedan tonade bort. Fortfarandeskrivs det böcker om dessa korta veckor. Mikael Timm ser Jean-Luc Godards filmer och funderar på fyra decenniers avstånd över vad som hände och vad det betytt.