Sommaruniversitetet - Birgitta Holm

P1 fredag 18 juli kl. 18 15 i P1 samt 20/7 kl. 16 03

På hösten 1973 lyssnade Per Runesson till föreläsningar som litteraturvetaren Birgitta Holm höll vid Umeå Universitet om den tidens aktuella idéströmningar och deras relation till litteraturteori. Nu knyter de båda an till dessa och talar om den speciella stämning som rådde vid detta, det röda universitetet, som det kallades, en tid när mycket tycktes vara möjligt, som Birgitta Holm säger.

Det handlar om Marx, Freud, feminism och enskilda författarskap – Hans Granlid, Fredrika Bremer, Astrid Lindgren, Sara Lidman. Och vidare om dansens betydelse för Birgitta Holm, där hon liknar pardans vid läsning av litteratur (”hur dansar man med Gösta Oswald?”).

Ett program av Per Runesson