Mona Lisa alias Leonardo

P1 torsdag 26 juni kl 18.15

Leonardo da Vinci började måla sitt MonaLisa-porträtt för 500 år sedan. Antagligen tog det honom drygt tre år att fullborda och otvivelaktigt kom det att bli porträttens porträtt, vars mystiska dunkel bara har djupnat. Däremot är bilden av Leonardo själv en schablon begränsad av glosor som ”renässansmänniska”, ”uppburet geni” och konstruktiv uppfinnare, ja ”skapare”.

Rolf Wohlin anser att sanningen och Leonardos livsvillkor var betydligt komplexare och svårare än de klichéer som vanligtvis häftar vid honom. I själva verket vet man alltför mycket om Leonardo, men ändå alldeles för lite. Av allt att döma var han lika ensam med sin kunskapstörst och sin konst som MonaLisa som sitt leende. Ifall det nu är ett leende?