AproPovel

P1 fredag 4 juli kl 18.15

Ramelska radioreminiscenser i åtta delar. Del 3: Personer i portioner. Från den 18/10-02.