Svenska Klassiker: Mitt namn är Ma-hahaj-ken

P1 tisdag 15 juli kl 18.15

''Mitt namn är Ma-haha-jken Joha-honsson'' deklarerade Majken Johansson i sin debutdiktsamling Buskteater 1952. Hon var en av 50-talets mest uppmärksammade lyriker, en kvinnlig ironiker som med halsbrytande humor skrev om den egna smärtan i livet. Formsäker, fräck och ifrågasättande allt trädde hon fram som en av medlemmarna i den s k Lundaskolan, men bakom den tuffa attityden fanns ångest, depression och alkoholism. Till den litterära världens stora häpnad blev hon 1958 frälst och soldat i Frälsningsarmén.

Förra våren gavs hennes samlade dikter ut på nytt och hennes mångåriga vän Karin Hartman tecknar hennes porträtt i boken ''Bottenglädjen''. Majken Johansson avled 1995.

Vi hör henne från arkivinspelningar. Karin Hartman, Bo Strömstedt och Jan Olov Ullén medverkar också. Redaktör: Kerstin M. Lundberg. Från 30/4 2002.