AproPovel - Del 5: Corksmulor

P1 måndag 2 juli kl 18.15

Povel Ramel må ha lämnat jordelivet, men hans verk lever kvar i högsta grad – inte minst i radio. Under två veckor repriserar Kulturradion Ramelska radioreminiscenser i åtta delar under rubriken AproPovel - ”en programserie som griper tag i dig – men inser sitt misstag och släpper dig igen”. Vad nu detta kan betyda.

Rubriken ”Corksmulor” anspelar på ”Balladen om Eugen Cork”, ett Knäppuppnummer från 1954 som kärleksfullt parodierade Evert Taubes sjömansvisor. Ramel och Taube möttes vid några minnesvärda tillfällen, bland annat under en radioinspelning 1964 ledd av Bertil Perrolf. Povel hade ombetts sjunga duetten ”Rosa på bal” tillsammans med trubaduren, och denne hade knappast tänkt sig sjunga Rosas repliker. I tvekan inför uppgiften komponerade Povel en egen version som kanske inte var helt i Taubes smak…

Ramelska radioreminiscenser i åtta delar. Från den 15/11-02.