Kulturradion: Tre män i en forsbåt

P1 onsdag 24 juli kl 18.15

Vad förbinder målaren Lars Lerin med författaren Bengt Berg med museichefen, haut couturetecknaren och skogsarbetaren mm Gunnar Svensson? I en otät forsbåt uppströms längs Klarälven i norra Värmland har Yvonne Ihmels, tillsammans med dessa tre män, försökt reda ut den saken. Frågan är om någon blir så värst mycket klokare, men detta är i alla fall ett försök i att utröna livet, sanningen och vägen. Från 7/8 2002.